אודות המועדון

הרשמה באמצעות פקס/דואר פנימי
להרשמה באמצעות פקס או דואר פנימי, נא למלא את הטופס שלהלן,
להדפיסו ע"י לחיצה על טופס הרשמה 
ולשלוח לפקס מספר 6408420 -03 או בדואר פנימי אל מועדון האוניברסיטה.


הרשמה באמצעות האתר

הנני מבקש להיות חבר במועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון

© מועדון אוניברסיטת תל-אביב, 2020

  • Grey Vimeo Icon
  • Facebook

מועדון אוניברסיטת תל-אביב ע״ש מרסל גורדון (ע״ר)

רח׳ ג׳ורג׳ וויז 24, ת.ד. 39109 תל-אביב. טלפון 03-6406493  |  פקס 03-6408420