top of page

מאגר יועצים ללא תשלום – לחברי המועדון בלבד!

במסגרת ההטבות הניתנות לכם כחברי מועדון הסגל, התקשרנו עם מספר מומחים בתחומים שונים שהם גם חברי מועדון ותיקים, למתן ייעוץ טלפוני ללא כל תשלום לחברי מועדון האוניברסיטה בהצגת כרטיס חבר מועדון בתוקף לשנת תש"ף. רשימת המומחים: פרופ' צבי יוסיפוביץ, מומחה באורתופדיה פרופ' אלכסנדר נרי, מומחה בגינקולוגיה פרופ' יואל לשם, בתחום האגרונומיה בגידולי שדה (לא גינון!) פרטים מלאים על אופן ההתקשרות עם מומחים אלו ושעות המענה יינתנו לחברי המועדון שיפנו למזכירות המועדון בדוא"ל: shlomitr@tauex.tau.ac.il

bottom of page