top of page

מרכז מורשת יהדות בבל

שיתוף פעולה ייחודי עם מרכז מורשת יהדות בבל באור יהודה. יו"ר מרכז ומוזאון יהדות בבל הינו פרופ' אפרים צַדְקָה מביה"ס לכלכלה ע"ש א.ברגלס, באוני' ת"א. חברי המועדון יהיו זכאים למגוון הטבות במרכז מורשת יהדות בבל עם הצגת כרטיס חבר מועדון בתוקף בעונת תש"ף. חברי מועדון האוניברסיטה יהיו זכאים להטבות הבאות:

  • הנחה של 5% לקיום ביקורי שורשים ואירועים פרטיים ועסקיים.

  • הנחות ברכישת כרטיסים לאירועים (יפורסמו מעת לעת ע"י מועדון האוניברסיטה).

  • קבלת הזמנות לאירועי פתיחת התערוכות ואירועים בלעדיים לחברים (כנ"ל).

  • עדכון שוטף על ימי עיון ואירועים ב"מרכז" (כנ"ל).

חברי המועדון אשר ירכשו כרטיס חבר במרכז מורשת יהדות בבל יהיו זכאים גם להטבות הבאות:

  • כניסה חופשית למוזאון.

  • כניסה חופשית למלווה עד גיל 18.

  • הנחה של 10% לקיום ביקורי שורשים ואירועים פרטיים ועסקיים.

  • הנחה של 10% ברכישת חוברת נהרדעא.

אתר מרכז מורשת יהדות בבל: http://www.bjhc.org.il ניתן גם להירשם בטלפון באמצעות כרטיס אשראי : 03-5339278 שלוחה 8 כתובת המרכז והמוזיאון: שד' מרדכי בן פורת 83 אור יהודה לפרטים נוספים: 03-5339278-9

bottom of page