top of page

סיור במרכז המבקרים של "בנק ישראל" בתל אביב

סיור במרכז המבקרים של בנק ישראל בתל אביב - מאי 2018

מטרת המרכז הינה הצגת תפקידיו העיקריים של הבנק המרכזי ותרומתו לכלכלת מדינת ישראל, הצגת תולדות המטבע בארץ והשתקפות מורשת העם והמדינה בעיצוב השטרות והמעות. הביקור במרכז חווייתי ומגוון, והוא כולל:

תערוכה בה מוצגים מטבעות עתיקים, שטרות ומטבעות שהונפקו בארץ מימי המדינה-שבדרך ועד ימינו, תחליפי כסף ועוד.

סרטונים המתארים את התפתחות אמצעי התשלום ואת פעילותו המרכזית של בנק ישראל - שמירה על יציבות המחירים.

הסיורים יתקיימו בתאריכים:

  • יום ראשון 27/5/18 בשעה 12:30

  • יום שלישי 29/5/18 בשעה 14:00

משך כל סיור כשעה וחצי.

bottom of page