הטבות הניתנות לחברי מועדון האוניברסיטה עם הצגת תעודת חבר מועדון בתוקף לשנת תש"ף