top of page

"אישה מעבר לחומות" - הרצאתה של שרה איינפלד

ביום ראשון ה-18 במרץ 2018 בשעה 18:00

באולם בר שירה

בתקופה האחרונה דובר רבות בנשים מחסידות גור המבקשות להימלט מציפורני קהילה דתית מנוכרת לזרועות החילוניות המאתגרת ומאבקן לשרוד מחוץ לקהילה.

, חסידת גור לשעבר ש"עשתה את זה", תספר מה המשמעות להיות "אישה מעבר לחומות", ועדיין להעז ולחלום, כשאין שער יציאה. שרה קמה ועזבה עם ילדיה, ישנה על ספסלים בתחנה המרכזית בתל אביב, גנבה אוכל, וחיה בחוסר כל. כשהמפה הפוליטית מסובכת, התרבות שונה, האפשרויות קלושות, איך צולחים המסע הנועז הזה לחיים אחרים, דרך מנהגים מרתקים וערימת שדכנים...

שרה איינפלד, בת 33, אם לשלושה, נולדה ולמדה במוסדות החינוך של חסידות גור, נישאה בגיל צעיר מאוד בשידוך כפוי ככל חברותיה וכיום עיתונאית, בלוגרית ובעיקר אישה חופשיה, גולשת בים, מתופפת, וחוזרת ל'שטח האש' כחוקרת פרטית.

שרה תשתף אותנו בסיפורה על חייה כ"אישה מעבר לחומות".

bottom of page