top of page

"צבעים על פני המים" – ערב יום השואה תשע"ח

"צבעים על פני המים" – ערב יום השואה תשע"ח

המסע המופלא לחיים של אדית גלבוע בהנחיית אלון קליבנוב

ביום רביעי ה-11 באפריל 2018 בשעה 18:00

בבית הירוק

אדית גלבוע, סופרת מבוקשת בכל העולם בשל סיפור ההרפתקאות המופלא שלה וכן ראייתה האופטימית את החיים, תתארח בערב יום השואה בין כתלי מועדון האוניברסיטה.

רב המכר שלה מצליח מאד באוסטריה ובאיטליה ולמרות גילה המופלג קיבלה מקדמה לכתיבת ספר חדש...

התופת הנאצית גבתה את חייהם של ששה מיליונים מבני עמנו. באורח טראגי, המאבק לחיים של כה רבים לא צלח. עם זאת, היו כאלה, ששילוב גורמים - תושייה, תעוזה, נחישות, וגם מזל אפשרו להם לצלוח את הגיהינום ולשרוד.

דומה כי מעטים הסיפורים המופלאים כמו זה של אדית גלבוע, אשר באומץ, אופטימיות ושורה ארוכה של הרפתקאות מסמרות שיער, כולל סיפורים הנשמעים דמיוניים, אך מוכיחים עד כמה המציאות עולה על כל המצאה, הצליחה לשרוד.

הברק, הקסם האישי וחוש ההומור של אדית, שעמדו לה בתקופת המלחמה, עמדו במבחן השנים והם חדים ומוחשיים כיום כפי שהיו בזמן המלחמה.

אדית גלבוע, במפגש עם ההיסטוריון אלון קליבנוב בו נגלל סיפור הרפתקאות המכיל את המטבל הראוי:

ראייה אופטימית, אימה, השראה וניצחון.

בואו לשמוע ספור חיים מופלא מאישה שנותרה בחיים ועדיין יכולה לספר את הסיפור...

bottom of page